Üres

Összesen: 0 Ft

Jázminpakóca- 30 napos diabetes egészséghelyreállító étrend csak diabetes orvosi felügylettel javaslom

A diabetesz kezelőorvosával egyeztessen minden étrendi és inzulinbeadási változtatást

2. lépés Étrend váltás , mit együnk, mit ne együnk?

2015, február 8 - 8:47du - hunlaprovo

Második lépés. 30 napos "Dániel" böjt.

Az alapelvek :
Nem eszünk halottat csak élőt
A leölt állat halott, egyértelmű.
A hőkezelt növény , ital halott egyértelmű.
Zsírok olajokat sem fogyasztunk ebben a 30 napban.
Nem lehet enni semmit ami tehén...tej vaj tejtermék.

Mit eszünk?
-csírák -zöldség -gyümölcs -magvak
Magas vitamin, enzim,szénhidrát, növényi fehérje tartalom, tele élettel, alkotó elemekkel amiből a szervezet tud építkezni , kijavítani a hibákat.

Mint egy törött nyakú hegedű hangolása.

A vese, a máj, az epe, a hasnyálmirigy összhangját kell hejreállítani.

Emiatt hibás a jelenlegi táplálkozási tanácsadás a kórházban, mert ezeket nem veszi figyelembe, csak a szénhidrát bevitelre figyel.

Mint egy fuldokló mikor végre feljön levegőért úgy van a hasnyálmirigy is és éppen mikor kezdene helyreállni akkor tesznek malomkövet a nyakába mentőmellény hejett.

Az 1-es típusú cukorbetegeknél rögtön az elején fontos a táplálkozási rend azonnali megváltoztatása, mert a folyamat egy idő után a tapasztalatok szerint nem visszafordítható.
A mézes hetekről beszélnek ami megadatik mindenkinek. Igen van lehetőség , de azonnal döntést kell hoznia a családnak együtt a gyermek mellett ki kell állni.

Mindnyájan együtt esznek hálaadással és jóllakásig és senki nem szenved hiányt semmiben. A megszokások pár nap után lemorzsolódnak.

Mindenre részletesen kaptam már választ. Mi miért van el tudom mondani. De ezt csak 2-3 hónap alatt fogja fel bárki és tudja alkalmazni változatosan.

Nem nehéz , kis odafigyelés kell előre tervezés.

Mint egy étterem mikor felkészül egy hétre mit fog főzni mi lesz az étlepon ahhoz milyen alapanyag kell.

Az felejtős, hogy kinyitom a hűtőt és nézem mit főzzek? Úgy nem fog menni.
Itt hibázni nem lehet mert a vércukor mérő azonnal jelez!
Nem vagyok inzulin ellenes. A krízis helyzetben életmentő.
Azonban utána nem lehet úgy gondolkodni, hogy semmit se változtatnak meg.

Adják a 60 egység inzulint és majd lesz valahogy még vagy 60 évig.

Hadd kérdezzem meg:

-tud Ön inzulint gyártani?
-lesz rá pénze ha esetleg felmegy az ára vagy nem támogatják?
-egy háború esetén ha nem lehet beszerezni, vagy bármi más okból akkor mi történik?
-mindíg úgy lesz a jövőben minden mint ahogy a múltban volt?
Tud zöldségeket termeszteni?
Hajlandó kertet művelni, kiköltözni ha kell akár vidékre is?
Ezektől függ a jövője.
Vagy nem változtatja meg az étrendjét és csupán a kutatásokban bízik, másokra vár. Vannak nagy számban kutatások. 100000kiseíromanullákat dollárt fektetnek be kutatásokba, hogy aztán nyilván még többet keressenek vele a normális üzleti magatartás szerint, vajon majd elérhető lesz ez az Ön számára a pénzért vehető gyógyulás vagy állapotjavulás?

Bízik abban, hogy valakinek a szervét majd csak megkapja?

Bízik abban hogy genetikailag majd valamit be tudnak avatkozni, valahogy valami őssejtekkel és azok bár új dolgok aláveti magát egy frissen induló kísérletnek?

A teremtő adott használati utasítást az élethez. Sokan sok évig leírták, sokan megőrizték, fordították.
Had idézzek belőle egy ide vágó részt.

Károli Gáspár » Dániel próféta könyve » 1. fejezet

1
    Jojakim, Júda királya uralkodásának harmadik esztendejében jöve Nabukodonozor, a babiloni király Jeruzsálemre, és megszállá azt.
2
    És kezébe adá az Úr Jojakimot, a Júda királyát, és az Isten háza edényeinek egy részét; és vivé azokat Sineár földére, az ő istenének házába, és az edényeket bevivé az ő istenének kincsesházába.
3
    És mondá a király Aspenáznak, az udvarmesterek fejedelmének, hogy hozzon az Izráel fiai közül és királyi magból való s előkelő származású ifjakat,
4
    Akikben semmi fogyatkozás nincsen, hanem akik ábrázatra nézve szépek, minden bölcseségre eszesek, és ismeretekkel bírnak és értenek a tudományokhoz, és akik alkalmatosak legyenek arra, hogy álljanak a király palotájában; és tanítsák meg azokat a Káldeusok írására és nyelvére.
5
    És rendele nékik a király mindennapi szükségletül a királyi ételből és a borból, melyből ő iszik vala, hogy így nevelje őket három esztendeig, és azután álljanak a király előtt.
6
    Valának pedig ezek között a Júda fiai közül: Dániel, Ananiás, Misáel és Azariás.
7
    És az udvarmesterek fejedelme neveket ada nékik; tudniillik elnevezé Dánielt Baltazárnak, Ananiást Sidráknak, Misáelt Misáknak, Azariást Abednegónak.
8
    De Dániel eltökélé az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és a borral, amelyből az iszik vala, és kéré az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie.
9
    És az Isten kegyelemre és irgalomra méltóvá tevé Dánielt az udvarmesterek fejedelme előtt;
10
    És mondá az udvarmesterek fejedelme Dánielnek: Félek én az én uramtól, a királytól, aki megrendelte a ti ételeteket és italotokat; minek lássa, hogy a ti orcátok hitványabb amaz ifjakénál, akik egykorúak veletek? és így bűnbe kevernétek az én fejemet a királynál.
11
    És mondá Dániel a felügyelőnek, akire az udvarmesterek fejedelme bízta vala Dánielt, Ananiást, Misáelt és Azariást:
12
    Tégy próbát, kérlek, a te szolgáiddal tíz napig, és adjanak nékünk zöldségféléket, hogy azt együnk, és vizet, hogy azt igyunk.
13
    Azután mutassák meg néked a mi ábrázatunkat és amaz ifjak ábrázatát, akik a király ételével élnek, és aszerint cselekedjél majd a te szolgáiddal.
14
    És engede nékik ebben a dologban, és próbát tőn velük tíz napig.
15
    És tíz nap mulva szebbnek látszék az ő ábrázatuk, és testben kövérebbek valának mindazoknál az ifjaknál, akik a király ételével élnek vala.
16
    Elvevé azért a felügyelő az ő ételöket és az ő italokul rendelt bort, és ad vala nékik zöldségféléket.
17
    És ada az Isten ennek a négy gyermeknek tudományt, minden írásban való értelmet és bölcseséget; Dániel pedig értett mindenféle látomáshoz és álmokhoz is.
18
    Miután pedig elmúlt az idő, amikorra meghagyta vala a király, hogy eléje vigyék őket, bevivé őket az udvarmesterek fejedelme Nabukodonozor elé.
19
    És szóla velök a király, és mindnyájok között sem találtaték olyan, mint Dániel, Ananiás, Misáel és Azariás, és állának a király előtt.
20
    És minden bölcs és értelmes dologban, amely felől a király tőlök tudakozódék, tízszerte okosabbaknak találá őket mindazoknál az írástudóknál és varázslóknál, akik egész országában valának.
21
    És ott vala Dániel a Cyrus király első esztendejéig.

 

 

 

Filmajánló táplálkozás

Filmajánló egeszseges életmód

Filmajánló vakcinázás vagy természetes immunitás